Obecný úrad

Hrachovište 255
916 16 Hrachovište
Tel: 032 / 779 03 02
Fax: 032 / 779 03 02
obecnyurad@hrachoviste.sk

ondelok 7:00-15:00
Utorok 7:00-15:00
Streda 7:00-16:00
Štvrtok 7:00-15:00
Piatok 7:00-14:00